Studium Suzuki

Studium Suzuki

Studium Suzuki ART prowadzi lekcje nauki gry na skrzypcach Metodą Suzuki, zajęcia stymulujące rozwój talentów i zdolności dzieci poprzez muzykę.

 

Spotykamy się zarówno na 30 minutowych lekcji indywidualnych, które odbywają się według ustalonego planu raz w tygodniu jak i na 45-minutowych lekcji grupowych, które odbywają się co dwa tygodnie w sobotę. Obie formy zajęć są istotne dla rozwoju dziecka.

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia. W lekcjach bierze czynny udział rodzic dziecka. Zaczynamy we wrześniu – kończymy w czerwcu, ale można do nas dołączyć także w trakcie roku szkolnego. Pracujemy wg uzgodnionego przez wszystkich uczestników planu zajęć. Kilka razy w roku mamy solowe i grupowe koncerty.

 

Rekrutacja trwa cały rok. Nie przeprowadzamy  żadnych egzaminów wstępnych, ponieważ uważamy, że każdy posiada zdolności do nauczenia się gry na skrzypcach a naszym zadaniem jest rozwinąć te zdolności, by promieniowały na pozostałe ukryte talenty.

Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty oraz wstępna rozmowę.

 

Umożliwiamy wypożyczenie małych instrumentów.

 

 

Więcej szczegółowych informacji w Studium.

Serdecznie zapraszamy.


Właścicielem Studium Suzuki jest

Studium Edukacyjno-Artystyczne ART Aleksandra Frączek

 

Kontakt: Aleksandra Frączek

tel.: 66 30 40 088

mail: stueduart@gmail.com