Studium

Studium

Studium Suzuki ART od początku swojej działalności jest związane z kształtowaniem uzdolnień, umiejętności oraz osobowości poprzez grę na skrzypcach, muzykę oraz nauczanie gry na skrzypcach dzieci i dorosłych.

Zajęcia wykorzystują Metodę Suzuki jako najbardziej wszechstronną i podstawową z dostępnych metod pozwalającą na swobodną, dostosowaną do możliwości tempa rozwoju naukę w motywującej atmosferze: najpierw umiejętność grania potem umiejętność czytania, najpierw umiejętność koncentracji na zadaniu by móc szybko coraz piękniej grać kolejne utwory.

Metoda tradycyjna zaczyna od razu od czytania i grania z nut, jest więc bardziej wymagającą, dostosowaną do umiejętności dzieci szkolnych i osób dorosłych, brak w niej elementów zabawowych oraz wspólnych lekcji grupowych.


 

W Studium Suzuki ART oferujemy następujące rodzaje rodzaje zajęć muzycznych:

 

 dla dzieci od 3 roku życia lekcje nauki gry na skrzypcach metodą Suzuki (lekcje indywidualne i grupowe),

 

dla dzieci starszych i dorosłych naukę i doskonalenie gry na skrzypcach metodą tradycyjną oraz Metodą Suzuki (lekcje indywidualne),

 

korepetycje muzyczne, przygotowanie do lekcji, egzaminów i przesłuchań, doskonalenie wybranych elementów gry skrzypcowej

 

oraz

zajęcia przygotowujące do egzaminu wstępnego do podstawowej szkoły muzycznej (szkoły muzycznej pierwszego stopnia), czyli wszechstronnie umuzykalniające spotkania przygotowujące do przesłuchań sprawdzających uzdolnienia muzyczne oraz testów predyspozycji muzycznych.


 

Rekrutacja trwa cały rok. W każdej chwili można dołączyć do Studium Suzuki ART choć oczywiście najlepszym terminem jest wrzesień.

Uważamy, że każde dziecko może i powinno kształcić swoje uzdolnienia i rozwijać się zarówno manualnie jak i intelektualnie od najmłodszych lat poprzez kształcenie umiejętności muzycznych.


 

Rozpoczynamy rok szkolny w pierwszym tygodniu września, kończymy w ostatnich dniach czerwca.

Na lekcjach indywidualnych pracujemy wg ustalonego we wrześniu planu. Uczestnicy, którzy dołączają do Studium w późniejszym terminie powinni dostosować się do ustalonego planu.

Lekcje grupowe odbywają się w sobotę.

 

By zobaczyć jak pracujemy zapraszamy na nasze lekcje otwarte lub koncerty.


 

Małym skrzypkom umożliwiamy wypożyczenie instrumentu w odpowiednim rozmiarze na czas trwania nauki w Studium Suzuki ART. Jednocześnie służymy pomocą w wyborze i zakupie własnego instrumentu.

Pomagamy też skompletować potrzebne wyposażenie instrumentu – odpowiednio dobraną gąbkę lub żeberko skrzypcowe, kalafonię, oraz pomoce niezbędnych do nauki – pulpit, metronom, program do strojenia instrumentu.


 

Wszystkie dzieci uczące się Metodą Suzuki w Studium Suzuki ART mogą jeździć na koncerty i warsztaty muzyczne organizowane pod patronatem Centrum Edukacji Suzuki. Jest to okazja to wspólnego koncertowania wraz z innymi dziećmi uczonymi tą Metodą, możliwość poznania innych rodzin uczestniczących w edukacji Metodą Suzuki oraz szansa na zawiązanie wielu przyjaźni bez granic.

 

To od nas, dorosłych, zależy na jakie wyżyny dzieciom uda się wznieść w przyszłości…