Lekcje nauki gry na skrzypcach Metodą Suzuki

Lekcje nauki gry na skrzypcach Metodą Suzuki

1. Metoda Suzuki objęta jest prawami autorskimi wobec czego zarówno wszystkie rodziny korzystające z Metody jak i wszyscy nauczyciele uczący Metodą Suzuki zobowiązani są do członkostwa w ogólnopolskim stowarzyszeniu Centrum Edukacji Suzuki w Warszawie.

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia. Dzieci młodsze zapraszamy na zajęcia Children’s Music Laboratory.

3. Edukacja Metodą Suzuki to współpraca Nauczyciela, Rodzica oraz Dziecka. Zanim Dziecko rozpocznie kształcenie – uczymy prawidłowej postawy oraz właściwego ułożenia ręki oraz umiejętności zagrania przynajmniej pierwszego utworu przez Rodzica. W domu Rodzic jest nauczycielem domowym.

4. Pierwszy etap edukacji to krótkie zabawy z muzyką, instrumentem oraz słuchanie muzyki. Ucząc metodą Suzuki respektujemy prawo dziecka do indywidualnego tempa rozwoju, jego potrzebę zabawy i akceptacji.

5. Lekcje indywidualne odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Są dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Tu uczymy grać na skrzypcach a Rodzic, który także bierze udział w lekcji, otrzymuje wskazówki do dalszej pracy domowej. Dla dzieci starszych przewidziany są dłuższe spotkania.

6. W pierwszej fazie nauki dzieci grają ze słuchu piosenki i utwory muzyki klasycznej Bacha, Haendla, Mozarta, Beethovena, Dworzaka. Wszystkie utwory wydane są na specjalnej płycie oraz książce Suzuki Violin School. W dalszej kolejności uczymy nut oraz gry z nut.

7. Ponieważ jest to metoda słuchowa niezmiernie ważne jest codzienne słuchanie płyty, od którego zależy szybkie uczenie się kolejnych utworów oraz doskonalenie słuchu i pamięci słuchowej. Dzięki graniu utworów z pamięci dzieci nieustannie szlifują tę jedną z najważniejszych umiejętności mentalnych.

8. Ważnym elementem Metody Suzuki są lekcje grupowe. To nie tylko wspólne zabawy muzyczne oraz muzykowanie czy nauka teorii muzyki. Lekcje są motywacją dla dzieci, które grają z bardziej zaawansowanymi kolegami. Mają też wymiar socjalny – pomagają odnaleźć się w grupie w charakterze lidera lub członka zespołu instrumentalnego, uczą współpracy. W czasie spotkań dzieci mają okazję do pierwszych publicznych występów.

Lekcja trwa 45 minut, spotykamy się co dwa tygodnie.

9. Specjalnym rodzajem lekcji są Warsztaty Suzuki  oraz wspólne koncerty organizowane przez różne ośrodki Suzuki firmowane przez Centrum Edukacji Suzuki w Warszawie, European czy Internationale Suzuki Association. Na nich spotykają się dzieci z różnych regionów Polski, Europy lub – w przypadku Konwencji – z całego świata. Warsztaty kończą się wspólnym koncertem. Jest to możliwe ponieważ wszystkie dzieci uczone Metodą Suzuki grają te same utwory.

10. Niezbędnym elementem metody Suzuki oraz rzeczywistym kształtowaniem talentu jest praca domowa, systematyczne ćwiczenie gry oraz szlifowanie już nabytych umiejętności poprzez powtarzanie. Jest to również początek pracy nad umiejętnością koncentracji dziecka, trening pamięci, koordynacji ruchowej, małej i dużej motoryki. Stałym elementem pracy domowej są cotygodniowe domowe koncerty dziecka dla bliskiej i dalszej rodziny.

11. Kształcenie Metodą Suzuki nie przewiduje egzaminów i przesłuchań. Kilka razy w roku wszystkie dzieci prezentują swoje umiejętności na otwartych koncertach. Swoje umiejętności określające dany stopień zaawansowania dzieci mogą prezentować także na specjalnych Koncertach Graduacyjnych.

12. Wraz z podpisaniem umowy otrzymują państwo książkę i płytę Suzuki Violin School, zeszyt I oraz książkę S. Suzuki Karmieni Miłością. Umożliwiamy też wypożyczenie instrumentu.

13. Korzyści z lekcji nauki gry na skrzypcach Metodą Suzuki: wszystkie dzieci mogą być kształcone tą metodą – nie ma egzaminów wstępnych; stymulowanie i rozwijanie zdolności motoryczno-ruchowych dzieci poprzez grę na skrzypcach; trening umiejętności mentalnych dziecka: pamięci, koncentracji i spostrzegawczości; rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, ekspresji instrumentalnej; trening dyscypliny pracy w grupie oraz w domu; pozytywna motywacja oraz wspieranie rozwoju przez rodzica; poznanie muzyki klasycznej oraz  gra solowa oraz zespołowa; okazja do poznania innych rodzin o podobnym światopoglądzie i ich wzajemne wspieranie w procesie edukacji Metodą Suzuki. Jest to podstawa do uwolnienia talentów drzemiących w każdym dziecku.