Laboratorium muzyki

Laboratorium muzyki

 

1.      Lekcje umuzykalniające Laboratorium muzyki (Children’s Music Laboratory) to zajęcia wspomagania i stymulacji rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka poprzez muzykę i ćwiczenia ruchowe oraz wprowadzenie dziecka i jego rodziny do nauki gry na instrumencie Metodą Suzuki. Program został opracowany przez Elenę Enrico, wieloletniego nauczyciela Suzuki na bazie Metody Suzuki oraz metody Glenna Domana, rehabilitacji poprzez ruch oraz umiejętności mentalne.

 

2.      Zajęcia przeznaczone są dla bardzo małych, 2,5-3-letnich dzieci, które najczęściej nie są jeszcze gotowe do podjęcia regularnej nauki instrumentalnej, dla których jest to w ogóle pierwszy kontakt z muzyką, które jeszcze nie zadecydowały, na jakim instrumencie chciałyby  grać. Zajęcia przygotowują do podjęcia takiej decyzji, a poprzez specjalne zabawy są zarówno szczególnym treningiem neurologicznym jak i przygotowaniem do konkretnych sprawności manualnych potrzebnych w grze na instrumencie. Zajęcia są możliwe także dla dzieci starszych, ale zawsze są formowane grupy wiekowe.

 

3.      Zajęcia mają formą lekcji grupowych, w których czynny udział bierze także jeden z Rodziców. Trwają 60 minut i odbywają raz w tygodniu. Grupa liczy maksymalnie 10 dzieci.

 

4.      Wraz z podpisaniem umowy otrzymują państwo płytę z piosenkami i utworami z repertuaru Metody Suzuki wraz z zestawem specjalnych instrumentów dziecięcych (m.in. kastaniety, klawesy, plastikowy instrument w kształcie skrzypiec, patyczki w kształcie smyczka i inne).

 

5.      Celem pierwszego roku zajęć jest kształcenie słuchu muzycznego, rytmicznego i melodycznego; kształcenie sprawności manualnej i motorycznej poprzez wykorzystanie instrumentów muzycznych, koordynacji ruchowej i przestrzennej; kształtowanie pozytywnego kontaktu z instrumentem oraz umiejętności motorycznych potrzebnych w grze na konkretnym instrumencie; poznanie i stosowanie terminologii muzycznej: nazw dźwięków, gam, pasaży, interwałów, zjawisk dynamicznych, agogicznych, formy utworu; trening pamięci, koncentracji uwagi, szybkości i pojemności zapamiętywania, spostrzegawczości; trening samodyscypliny i umiejętności współpracy w grupie, oraz trening pozytywnych relacji między rodzicem a dzieckiem.

 

6.      Zajęcia Laboratorium muzyki są programem 6-letnim, przy czy przyjmuje się, że w przypadku kontynuacji zajęć dzieci przystąpią do lekcji indywidualnych nauki gry na instrumencie. Kolejne lata przewidują wprowadzenie m.in. czytanie nut, podstawy harmonii, umiejętność korzystania z klawiatury, pisanie dyktand rytmicznych i melodycznych, improwizacji (które przewiduje program nauczania z zakresu szkoły podstawowej) – wszystko metodą dostosowaną do małych dzieci. Kontynuacja nie jest obowiązkowa.

 

7.      Podobnie jak w przypadku edukacji Metoda Suzuki również i tu konieczna jest współpraca Nauczyciela, Rodzica i Dziecka. Rodzic staje się nauczycielem domowym powinien systematycznie powtarzać zabawy i gry Laboratorium oraz pilnować codziennego słuchania płyty. Jest dla nas naturalne, że dzieci napotkają trudności manualne, mogą być onieśmielone grupą, mogą łatwo dekoncentrować się – zajęcia mają za zadanie przezwyciężenie wspomnianych trudności. Jednocześni przygotowują rodzica do organizacji pracy domowej z dzieckiem potrzebnej przy kształceniu instrumentalnym.

 

8.      Motywacją dla dzieci jest nie tylko wspólna zabawa z rodzicem ale też systematyczny udział w zajęciach, kontakt z rówieśnikami, z którymi wspólnie wykonuje zabawy i ćwiczenia.

 

9.      Kilka razy w roku dzieci prezentują nabyte umiejętności na otwartych koncertach. Możliwe są też wspólne warsztaty dla dzieci objętych programem CHML w Polsce i za granicą.

 

10.   Korzyści z zajęć umuzykalniających Laboratorium muzyki: stymulowanie i rozwijanie zdolności i umiejętności dzieci, w szczególności zdolności motoryczno-ruchowych koniecznych w początkach edukacji instrumentalnej np. skrzypka, pianisty, flecisty, wiolonczelisty; rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz ekspresji wokalnej; trening umiejętności mentalnych dziecka: pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości; dyscyplina pracy w grupie oraz w domu; motywacja pozytywna wynikająca ze współpracy z rodzicem oraz wspierania rozwoju przez rodzica; szansa na poznanie innych rodzin o podobnym światopoglądzie i ich wzajemne wspieranie w procesie edukacji.