Laboratorium muzyki

Laboratorium muzyki

 

1.      Lekcje umuzykalniające Laboratorium muzyki (Children’s Music Laboratory) to zajęcia wspomagania i stymulacji rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka poprzez muzykę i ćwiczenia ruchowe oraz wprowadzenie dziecka i jego rodziny do nauki gry na instrumencie Metodą Suzuki. Program został opracowany przez Elenę Enrico, rodzica i wieloletniego nauczyciela Suzuki na bazie Metody Suzuki oraz metody Glenna Domana, rehabilitacji poprzez ruch oraz umiejętności mentalne.

 

2.      Zajęcia przeznaczone są dla bardzo małych, 2,5-3-letnich dzieci, które najczęściej nie są jeszcze gotowe do podjęcia regularnej nauki instrumentalnej, dla których jest to w ogóle pierwszy kontakt z muzyką, które jeszcze nie zadecydowały, na jakim instrumencie chciałyby  grać. Zajęcia przygotowują do podjęcia takiej decyzji, a poprzez specjalne zabawy są zarówno szczególnym treningiem neurologicznym jak i przygotowaniem do konkretnych sprawności manualnych potrzebnych w grze na instrumencie. Zajęcia są możliwe także dla dzieci starszych, ale zawsze są formowane grupy wiekowe.

 

3.      Zajęcia mają formą lekcji grupowych, w których czynny udział bierze także jeden z Rodziców. Trwają 60 minut i odbywają raz w tygodniu. Grupa liczy maksymalnie 10 dzieci.

 

4.      Wraz z podpisaniem umowy otrzymują państwo płytę z piosenkami i utworami z repertuaru Metody Suzuki wraz z zestawem specjalnych instrumentów dziecięcych (m.in. kastaniety, klawesy, plastikowy instrument w kształcie skrzypiec, patyczki w kształcie smyczka i inne).

 

5.      Celem pierwszego roku zajęć jest kształcenie słuchu muzycznego, rytmicznego i melodycznego; kształcenie sprawności manualnej i motorycznej poprzez wykorzystanie instrumentów muzycznych, koordynacji ruchowej i przestrzennej; kształtowanie pozytywnego kontaktu z instrumentem oraz umiejętności motorycznych potrzebnych w grze na konkretnym instrumencie; poznanie i stosowanie terminologii muzycznej: nazw dźwięków, gam, pasaży, interwałów, zjawisk dynamicznych, agogicznych, formy utworu; trening pamięci, koncentracji uwagi, szybkości i pojemności zapamiętywania, spostrzegawczości; trening samodyscypliny i umiejętności współpracy w grupie, oraz trening pozytywnych relacji między rodzicem a dzieckiem.

 

6.      Zajęcia Laboratorium muzyki są programem 6-letnim, przy czy przyjmuje się, że w przypadku kontynuacji zajęć dzieci przystąpią do lekcji indywidualnych nauki gry na instrumencie. Kolejne lata przewidują wprowadzenie m.in. czytanie nut, podstawy harmonii, umiejętność korzystania z klawiatury, pisanie dyktand rytmicznych i melodycznych, improwizacji (które przewiduje program nauczania z zakresu szkoły podstawowej) – wszystko metodą dostosowaną do małych dzieci. Kontynuacja nie jest obowiązkowa.

 

7.      Podobnie jak w przypadku edukacji Metoda Suzuki również i tu konieczna jest współpraca Nauczyciela, Rodzica i Dziecka. Rodzic staje się nauczycielem domowym powinien systematycznie powtarzać zabawy i gry Laboratorium oraz pilnować codziennego słuchania płyty. Jest dla nas naturalne, że dzieci napotkają trudności manualne, mogą być onieśmielone grupą, mogą łatwo dekoncentrować się – zajęcia mają za zadanie przezwyciężenie wspomnianych trudności. Jednocześni przygotowują rodzica do organizacji pracy domowej z dzieckiem potrzebnej przy kształceniu instrumentalnym.

 

8.      Motywacją dla dzieci jest nie tylko wspólna zabawa z rodzicem ale też systematyczny udział w zajęciach, kontakt z rówieśnikami, z którymi wspólnie wykonuje zabawy i ćwiczenia.

 

9.      Kilka razy w roku dzieci prezentują nabyte umiejętności na otwartych koncertach. Możliwe są też wspólne warsztaty dla dzieci objętych programem CHML w Polsce i za granicą.

 

10.   Korzyści z zajęć umuzykalniających Laboratorium muzyki: stymulowanie i rozwijanie zdolności i umiejętności dzieci, w szczególności zdolności motoryczno-ruchowych koniecznych w początkach edukacji instrumentalnej np. skrzypka, pianisty, flecisty, wiolonczelisty; rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz ekspresji wokalnej; trening umiejętności mentalnych dziecka: pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości; dyscyplina pracy w grupie oraz w domu; motywacja pozytywna wynikająca ze współpracy z rodzicem oraz wspierania rozwoju przez rodzica; szansa na poznanie innych rodzin o podobnym światopoglądzie i ich wzajemne wspieranie w procesie edukacji.